Kratek povzetek oblik in vrst stekla, ki je primeren za drsne steklene predelne stene.

Zasnova doma je poseben ustvarjalni postopek, ki ima za cilj, da iz prostorov potegne maksimalno funkcionalnost. Posledično se išče najboljša rešitev za vsak prostor ločeno in hkrati za vse prostore hkrati. Tukaj pa pridejo drsne steklene predelne stene do svojih 5 minut slave.

Sama debelina steklene predelne stene je odvisna od namena uporabe, oziroma funkcije, za katero bomo določen prostor uporabljali. Z debelino stekla se tudi regulira zvočna izolacija in prepustnost hrupa. Osnovni namen je, da lahko po potrebi celo predelno steno premaknemo, da prehajamo iz prostora v prostor. Drsne steklene predelne stene so primerna rešitev za manjša stanovanja. Tudi v pisarnah je lahko to elegantna rešitev za morebitno pregrajevanje večjih pisarn v manjše.

Drsne steklene predelne stene so izdelane iz različnih vrst stekla. Najbolj pomembno je, da izberemo pravilno steklo glede na značilnosti in lastnosti stekla. V kolikor nismo sigurni v naš izbor, je dobro da se posvetujemo z izkušenim steklarjem.

Steklena predelna stena je lahko izdelana iz:

  • Akrilnega stekla
  • Organskega stekla
  • Lepljenega stekla

Pri končnem izboru stekla, je potrebno upoštevati nekaj varnostnih elementov. Steklo se ne sme pri morebitni poškodbi razleteti na kose, ki bi lahko bili nevarni za ureznine. Imeti mora ustrezno toplotno obremenitev, da se ne bi prehitro začelo topiti, če pride recimo do manjšega požara. Poskrbeti pa moramo še za ustrezno vgradnjo. Zato tega raje ne počnimo sami. Vgradnjo steklenih predelnih sten raje zaupajmo steklarjem, ki bodo delo opravili pravilno.